welkom

Een helpende hand

Stichting Burgerlijke Godshuizen is een Algemeen Nut Beogende Instelling die mede de sociaal maatschappelijke structuur van de gemeente Venlo ondersteunt en bijzondere aandacht geeft aan groepen die zich inzetten voor de behoeftige medemens.

Schenking

Wilt ook u - nu of na uw overlijden - bijdragen aan het in stand houden van de leefbaarheid van Venlo dan kunt u dat doen middels een (periodieke) schenking en/of door ons in uw testament op te nemen. Door onze ANBI status wordt dat bovendien fiscaal aantrekkelijk gemaakt en voor een schenking is ook geen notaris meer nodig.

Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) betaalt geen belasting over erfenissen en schenkingen. Een schenking aan een ANBI is daarnaast aftrekbaar van de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting van de schenker. ANBI’s moeten aan strengere eisen voldoen dan SBBI’s. Zo moet een ANBI zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang, terwijl een SBBI zich vaak vooral voor het belang van de eigen leden inzet. De Belastingdienst heeft een zoekprogramma ANBI waarin u kunt opzoeken of uw schenking aftrekbaar is van de inkomstenbelasting. Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.

BurgerlijkeGodshuizen_boek
Het boek over de geschiedenis van de burgerlijke godshuizen ‘Een helpende hand’ is verkrijgbaar bij diverse boekhandels in Venlo.